Polska Agencja Informacyjna

Honduras: ONZ wspiera zrównoważony rozwój kraju

Prezydent Hondurasu Juan Orlando Hernandez rozmawiał dzisiaj z koordynatorką Programu ONZ ds. Rozwoju (PNUD) Helen Clark oraz podsekretarz ONZ i szefową PNUD na Amerykę Łacińską Jessicą Faieta. Podczas godzinnego spotkania w siedzibie prezydenta przedstawicielki ONZ zapoznały się z honduraskimi priorytetami w zakresie gospodarki, środowiska i polityki socjalnej.

"Clark i Faieta wykorzystały krótki pobyt w kraju (22-24 listopada), aby odbyć spotkania w celu określenia wsparcia dla zrównoważonego rozwoju Hondurasu", czytamy w oficjalnym komunikacie. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, w czasie wizyty Clark i Faieta zapoznały się z realiami i problemami z jakimi zmaga się Honduras. Odwiedziły m.in. cztery społeczności w okolicy Tegucigalpa, gdzie rolnicy i lokalna społeczność wypracowali sposoby radzenia sobie z trudnymi warunkami klimatycznymi jak obfite deszcze i susze.

Przedstawicielki ONZ wyraziły także wolę podtrzymania współpracy w zakresie PNUD.

 

Źródło: Fox News Latino