Polska Agencja Informacyjna

Salwador: Powstanie Publiczny Rejestr Gwałcicieli

Salwadorski Kongres zaaprobował stworzenie Publicznego Rejestru Gwałcicieli w celu ochrony "bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych".

Za propozycją opowiedziało się 58 z 84 kongresmenów. W ten sposób do artykułu 147 Kodeksu Karnego zostanie dodany podpunkt dotyczący stworzenia bazy danych składającej się ze zdjęć, miejsca zamieszkania, pracy, dokonanych przestępstw oraz kar jakie odbyły lub odbywają osoby, które dopuściły się gwałtu. W rejestrze będą figurować przez cztery lata po odbyciu kary.

Zgodnie z obowiązującym prawem, sprawcy gwałtu są zobligowani do pokrycia wszelkich kosztów na jakie narazili swoje ofiary, wynikających między innymi z pomocy medycznej i psychologicznej. Sprawcy muszą także zapewnić utrzymanie osobie, która w wyniku ich działania jest niezdolna do pracy.

 

Źródło: El Nuevo Herald