Polska Agencja Informacyjna

Wizyta specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. współczesnych form rasizmu w Australii

Specjalny sprawozdawca ONZ ds. współczesnych form rasizmu odwiedzi Australię w przyszłym tygodniu, aby zebrać informacje na temat dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji w kraju.

Mutuma Ruteere poinformował, że szczególną uwagę zwróci na sytuację Aborygenów, osób pochodzenia afrykańskiego i migrantów. Reporter przybędzie do Australii na zaproszenie rządu, aby ocenić politykę wielokulturowości oraz stosowanych przez władze kraju środków na rzecz zwalczania dyskryminacji.

Wizyta Ruteere potrwa od 28 listopada do 5 grudnia.

 

Źródło: RNZ