Polska Agencja Informacyjna

Liczba ludności Chin zacznie się zmniejszać już za 15 lat

Według opublikowanego dziś raportu Rady Państwa ChRL do 2030 roku liczba mieszkańców przekroczy 1,45 miliarda, lecz będzie to najwyższy poziom, po osiągnięciu którego zacznie stopniowo spadać. Autorzy zaznaczają, że aby było to możliwe konieczne jest dalsze wdrażanie polityki planowania narodzin.

Plany kontroli populacji na lata 2016–2030 przewidują również, że w tym czasie problem starzenia się ludności znacznie się zaostrzy i dlatego rząd będzie zachęcał rodziców do posiadania dwójki, a nie jak wcześniej, jednego dziecka.

W dokumencie czytamy też, że kluczowy będzie okres 2021–2030, ponieważ duża presja demograficzna będzie wówczas znacznym obciążeniem dla społeczeństwa, gospodarki oraz środowiska naturalnego. Rada Państwa ma jednak nadzieję, że dzięki podniesieniu poziomu życia i wykształcenia, a także bardziej zrównoważonym planom osiedlania uda się załagodzić ewentualne konflikty i zapewnić stabilność całemu krajowi. 

 

Źródło: Sina News