Polska Agencja Informacyjna

Międzynarodowe rozmowy handlowo-ekonomiczne w Langfang

  • Written by 
Międzynarodowe rozmowy handlowo-ekonomiczne w Langfang

Międzynarodowe rozmowy handlowo-ekonomiczne zorganizowano w dniach 18 - 21 maja w Langfang w Chinach. Polska delegacja składała się z członków Chińsko Polskiej Fundacja Komunikacji i Rozwoju (CPFCD) oraz przedsiębiorców.

Panel 5.18 zorganizowało Ministerstwo Handlu ChRL oraz rząd prowincji Hebei w mieście Langfang. To największe tego typu wydarzenie poświęcone rozmowom handlowym z przedstawicielami zagranicznych przedsiębiorstw w całym Hebei. Do tej pory zorganizowane zostało już 33 razy, a w 2010 roku jego status został podwyższony do poziomu państwowego. Od wielu lat jego celem jest promocja pozytywnego wizerunku prowincji, a także większe powiązanie Hebei ze światową gospodarką.

Organizatorzy chcą skorzystać ze stworzenia nowego megalopolis Pekin-Tianjin-Hebei, rozwoju projektu „Jednego pasa i jednej drogi”, a także organizacji zimowych igrzysk olimpijskich w 2022 roku w Pekinie, a mottem panelu było „Nowa strategia, nowe możliwości, nowy rozwój”. Głównymi obszarami współpracy z zagranicą są nowe technologie informatyczne oraz sektor ochrony środowiska.

Organizacji wystaw handlowych, forów i konferencji oraz debatom przyświecał cel powiązania popytu i podaży i usprawnienie kooperacji między obydwoma stronami, by podnieść efektywność inwestycji, handlu oraz produkcji a także stworzyć nowe platformy porozumienia.

Panel był osadzony na czterech filarach: nowe technologie informatyczne (m.in. projekt  Dazhiyiyun), ochrona środowiska, skoordynowany rozwój (związany z tworzeniem megalopolis Pekin-Tianjin-Hebei) oraz współpraca w dziedzinie produkcji. Tematyka była związana z potrzebami prowincji Hebei.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 2000 gości, w tym przedstawiciele instytucji rządowych, administracji na poziomie prowincji (oraz miast i regionów autonomicznych), zagranicznych stowarzyszonych miast i regionów, kluczowych państwowych instytucji zajmujących się promocją inwestycji oraz zagranicznych placówek dyplomatycznych, jak również przedstawiciele 500 największych zagranicznych firm i międzynarodowych koncernów, krajowe i zagraniczne stowarzyszenia handlowe, przedstawiciele głównych państwowych chińskich firm oraz dużych podmiotów gospodarczych z regionu Pekin-Tianjin-Hebei, a także prywatnych przedsiębiorców.

W wydarzeniu brali udział również przedstawiciele Polskiej Agencji Informacyjnej Interpress.