Polska Agencja Informacyjna

Rosja: Trzydziestokrotne zwiększenie nakładów z budżetu federalnego na meliorację gruntów na terenie obwodu kaliningradzkiego

W 2017 roku wysokość środków z budżetu federalnego, przeznaczonych na finansowanie prac melioracyjnych na terenie rosyjskiego obwodu kaliningradzkiego może wzrosnąć nawet trzydziestokrotnie w porównaniu do roku ubiegłego – z 1,69 mln do 50 mln rubli. Informację o zwiększeniu nakładów federalnych na meliorację gruntów przekazał mediom tymczasowo pełniący obowiązki gubernatora obwodu kaliningradzkiego Anton Alichanow.

– Melioracja jest jednym z kluczowych tematów, który przyciąga uwagę zarówno władz lokalnych, jak i federalnych. Ten sektor kompleksu rolniczo-przemysłowego wymaga poważnych inwestycji, porównywalnych z inwestycją w duży projekt biznesowo-przemysłowy. Ale kluczowym inwestorem w meliorację było i pozostanie państwo – podkreślił Alichanow.

Środki, które władze obwodu kaliningradzkiego mają nadzieję otrzymać z budżetu federalnego, zostaną przeznaczone na osuszenie i zagospodarowanie rolnicze 7 tys. ha gruntów.

 

Źródło: RIA Novosti