Polska Agencja Informacyjna

Rosja: Atamani kozaccy będą musieli rozliczać się z dochodów

30 stycznia prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin wniósł pod obrady Dumy Państwowej projekt ustawy, zobowiązującej wszystkich atamanów wojskowych wspólnot kozackich do rozliczania się ze swoich dochodów.

W myśl ustawy każdy ataman wojskowej wspólnoty kozackiej zostanie zobowiązany do przedstawiania informacji o swoich dochodach, wydatkach, stanie majątkowym oraz o zobowiązaniach finansowych. Takie same informacje ataman będzie musiał przedstawić o swojej małżonce i niepełnoletnich dzieciach. Ustawa przewiduje, że ataman, który poda nieprawdziwe informacje, może zostać pozbawiony swojej funkcji. Dokument ogranicza także możliwość łączenia stanowiska atamana ze sprawowaniem innych urzędów państwowych.

W Rosji oddziały kozackie podlegają bezpośrednio Ministerstwu Obrony Narodowej i pełnią funkcje pomocnicze przy regularnych jednostkach wojskowych. Kozacy zostali wykorzystani przez armię rosyjską m.in. podczas konfliktów zbrojnych na Naddniestrzu, Zakaukaziu, na Krymie oraz w Donbasie.

 

Źródło: Interfax