Polska Agencja Informacyjna

Audyt przeprowadzony w Petras ujawnia błędy, które doprowadziły do miliardowych strat

Audyt przeprowadzony przez Ernst&Young (EY) wykazał serię nieprawidłowości w analizie inwestycji przeprowadzanych przez Petras fundusz emerytalny pracowników giganta energetycznego Petrobras. Nietrafione inwestycje doprowadziły do strat, które w konsekwencji ponieśli emerytowani pracownicy państwowi.

EY wziął pod lupę 70 operacji na łączną sumę 1,6 miliarda reali. Polegały one na zakupie dłużnych papierów wartościowych prywatnych firm i udziałów w funduszach inwestycyjnych. Wszystkie operacje były realizowane między 2004 a 2014 rokiem. W swoim raporcie EY wykazuje błędy takie jak zakup akcji powyżej ceny rynkowej, słabą analizę ryzyka, konflikt interesów, czy akceptację niewystarczających gwarancji dla realizowanych operacji. W wielu przypadkach krótko po zawarciu umowy wobec danej firmy wszczęto postępowanie upadłościowe, przy czym Petras nie poczynił żadnego wysiłku w celu egzekucji należności.

W odpowiedzi Petras informuje o powołaniu wewnętrznej komisji mającej zbadać ewentualne nieprawidłowości i zaproponować udoskonalenie procesu decyzyjnego. Dodaje, że fundusz podjął już odpowiednie kroki by na drodze prawnej domagać się odzyskania pieniędzy. Do kwietnia tego roku Petras odzyskał 24 miliony reali.

Źródło: Audyt przeprowadzony w Petras ujawnia błędy, które doprowadziły do miliardowych strat

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/06/1780550-auditoria-aponta-erros-da-petros-que-levaram-a-perdas-bilionarias.shtml