Polska Agencja Informacyjna

Argentyna: Naprawa gospodarcza kraju jest utrudniona przez czynniki zewnętrzne

Wiceprezydent Argentyny Gabriela Michetti dokonała analizy pierwszego roku rządów Mauricio Macriego stwierdzając, że spowolnienie w naprawie gospodarczej kraju wynika w równej mierze z czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych uwarunkowań.

Wiceprezydent stwierdziła, że rok 2016 "był rokiem postępu na drodze prowadzącej do normalizacji Argentyny". Zapewniła, że kosztowało to wiele wysiłków ekipę rządzącą, ponieważ Argentyna cierpi z powodu bardzo poważnego kryzysu. Niestety cały proces jest wolniejszy niż początkowo zakładano również ze względu na czynniki niezależne od Argentyny. Są to m.in. ogromny kryzys w Brazylii (najważniejszego partnera handlowego Argentyny) czy aktualne ceny surowców na światowych rynkach. - Uważamy, że z powodu tych uwarunkowań mamy około dwu-trzymiesięczne opóźnienie w wynikach jakie chcielibyśmy osiągnąć - zapewniła Michetti.

 

Źródło: Fox News Latino