Polska Agencja Informacyjna

Brazylia: Gubernator Minas Gerais zarządził stan wyjątkowy

Minas Gerais, drugi najbardziej zaludniony stan w Brazylii stał się dzisiaj trzecim, który ogłosił stan wyjątkowy. Władze regionu nie są w stanie wypłacić pensji pracownikom sektora publicznego, ani wypełnić podjętych zobowiązań. Jednym z powodów beznadziejnego stanu finansów publicznych jest "brak równowagi kontraktowej, wynikającej z długu jaki stan zaciągnął wobec rządu".

Dekret gubernatora Minas Gerais Fernando Pimentala, w którym ogłosił „chaos w publicznych finansach” i wniósł o podjęcie środków nadzwyczajnych, został wydany dzisiaj w Dzienniku Urzędowym i wysłany do przegłosowania w regionalnym Zgromadzeniu Legislacyjnym.

Dwa tygodnie wcześniej podobną decyzję podjął gubernator Rio Grande do Sul, a pięć miesięcy wcześniej - Rio de Janeiro. Wprowadzenie stanu wyjątkowego pozwala regionalnym władzom na zawieszenie spłat zadłużenia podczas wdrażania trudnych programów uzdrawiających finanse publiczne.

 

Źródło: Brasil 247