Polska Agencja Informacyjna

Kuba: Nowe prawo zabrania wykorzystywania wizerunku i imienia Fidela Castro w miejscach publicznych

Kubański parlament zaaprobował dzisiaj prawo, które zabrania wykorzystywania imienia i wizerunku Fidela Castro w miejscach publicznych. Prawo zostało ustanowione zgodnie z wolą zmarłego, przedstawioną przez jego brata Raula 3 grudnia podczas uroczystości pogrzebowych.  

Jak wyjaśnia państwowa Kubańska Agencja Informacyjna, podczas dzisiejszej sesji poprowadzonej przez Raula Castro ponad 600 deputowanych przyjęło jednogłośnie prawo mające uniemożliwić "wszelką manifestację kultu jednostki". Zgodnie z nowym prawem, "wyrażając wolę i etykę polityczną cechującą Fidela, zabrania się używania jego imienia w celu nadania nazw instytucjom, placom, parkom, alejom, ulicom oraz innym miejscom publicznym, a także wszelkiego typu nagrodom i tytułom honoryfikatywnym". Prawo uniemożliwia również "wykorzystywanie jego wizerunku w celu wzniesienia pomników, popiersi, statuetek, tablic pamiątkowych i podobnych form wyrażania hołdu". Zakaz dotyczy również wszelkich aluzji odnoszących się do Castro, takich jak wzory i rysunki, "wykorzystywanych w celach handlowych lub reklamowych". 

Wyjątek stanowią działania mające na celu propagowanie idei i dzieł opracowanych przez Castro, a także wszelkie przedsięwzięcia rozumiane jako "manifestacja artystyczna". 

 

Źródło: RTVE España