Polska Agencja Informacyjna

Petycja o obniżenie wieku emerytalnego dla Aborygenów trafia do senatu Australii

Do senatu Australii wpłynęła petycja o obniżenie wieku emerytalnego dla Aborygenów. Petycja została umotywowana różnicą w długości życia między ludnością tubylczą a resztą społeczeństwa Australii.

Inicjator petycji Brett Nutley ma nadzieję, że przyjęcie petycji pozwoli Aborygenom "dożyć emerytury". Nutley pozytywnie ocenia działalność rządu na rzecz poprawy stanu edukacji i zatrudnienia rdzennej ludności Australii. Dodaje jednak, że niewielu Aborygenów może cieszyć się czasem wolnym po przejściu na emeryturę, ponieważ większość z nich umiera zanim nabędzie prawa emerytalne.

Z badań Australijskiego Biura Statystycznego wynika, że aborygeńscy mężczyźni żyją o 11,5, a kobiety o 10 lat krócej niż pozostali mieszkańcy kraju.

Wcześniejszy wiek emerytalny miałby być opcjonalny dla każdego Aborygena i wynosiłby 55 lat.

 

Źródło: ABC