Polska Agencja Informacyjna

Egipt i Chiny zawierają umowę dotyczącą swapu walutowego

We wtorek 7 grudnia Chiny i Egipt podpisały trzyletnią umowę dotyczącą swapu walutowego, której wartość sięga 2,62 mld USD. Kontrakt ten ułatwi wymianę handlową i poprawi płynność aktywów i pasywów w walutach obcych w Egipcie. Umowa została zawarta pomiędzy Ludowym Bankiem Chin a egipskim bankiem centralnym.

Chiny zawarły swap z ponad 30 bankami centralnymi na całym świecie, w celu zwiększenia użytkowania juana jako globalnej waluty rezerwowej i stymulowania wymiany handlowej.

Egipt stara się ożywić swoją gospodarkę od czasu Arabskiej Wiosny z 2011 roku, która spowodowała znaczne obniżenie dochodów z turystyki oraz wycofanie się zagranicznych inwestorów z lokalnego rynku. Rezerwy kraju zmalały z 36 mld USD w roku 2011 do 16,56 mld pod koniec sierpnia roku bieżącego.

 

Źródło: Al-Bawaba