Polska Agencja Informacyjna

Ponad 40 % mieszkańców Hong Kongu chciałoby wyprowadzić się z miasta

Porównawcze badania opinii publicznej w Szanghaju, Singapurze i Hong Kongu wskazują, że mieszkańcy dawnej brytyjskiej kolonii są najmniej zadowoleni ze swojego poziomu życia i jeśli byłaby taką możliwość, to 42 % zdecydowałaby się na opuszczenie miasta. W Singapurze odsetek ten wynosi 20 %, a w Szanghaju zaledwie 17 %.

66 % Hongkończyków stwierdziło, że ich miasto nie jest najlepszym miejscem dla ich dzieci – w Szanghaju było to 16 %, a w Singapurze 13 %. Dane te według niezależnego instytutu badawczego Civic Exchange są sygnałem dla rządu Liang Zhenyinga, że powinien szybko rozwiązać lokalne problemy i są też wyrazem niezadowolenia z polityki Pekinu.

Badania przeprowadzone były na reprezentatywnej grupie 1500 osób, a ankietowani byli też pytani o poziom systemu oświaty, służby zdrowia, szkolnictwa i sytuację na rynku nieruchomości.

Źródło: Ponad 40 % mieszkańców Hong Kongu chciałoby wyprowadzić się z miasta – dwa razy więcej niż w Szanghaju czy Singapurze