Polska Agencja Informacyjna

Financial Times: Proces umiędzynarodowienia juana będzie trudniejszy niż przypuszczano

Dziennikarze "Financial Times" ostrzegają, że pomimo stopniowego wprowadzania chińskiej waluty na rynki zagraniczne i niedawnym umieszczeniu jej przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) w koszyku walut składających się na Specjalne Prawa Ciągnienia (SDR), w przyszłości trudno spodziewać się dalszego postępu w tej kwestii.

Autorzy artykułu wymieniają najwyższy od 13 lat kurs dolara amerykańskiego oraz odpływ kapitału z Państwa Środka spowodowany spowolnieniem gospodarczym jako główne przeszkody w planach Ludowego Banku Chin. – Pekin zauważył już, że utrzymanie stabilnego kursu Renminbi oraz jednoczesne ściślejsze powiązanie go ze światowym rynkiem walutowym będzie niezwykle trudne, dlatego dalsze kroki na rzecz umiędzynarodowienia juana mogą być trudniejsze niż się początkowo wydawało – podaje FT.

Bank centralny ponadto w ostatnim czasie wprowadził poważne ograniczenia dla dużych chińskich inwestycji za granicą i to również może być niekorzystne dla juana.

Eksperci są jednak zgodni, że jego przyszłość zależy głównie od powodzenia obecnych reform ekonomicznych w dłuższym terminie, a także redukcji zadłużenia, restrukturyzacji nierentownych przedsiębiorstw oraz dokapitalizowania krajowego sektora bankowego.

 

Źródło: Financial Times