Polska Agencja Informacyjna

Chiny zatwierdziły plany rozwoju nowoczesnych sektorów gospodarki do 2020 roku

Przewodniczący Rady Państwa ChRL Li Keqiang zatwierdził dziś dokument dotyczący rozwoju nowoczesnych sektorów gospodarki w obecnym XIII planie pięcioletnim. Oficjalnie zaaprobowano tym samym najważniejsze cele i zadania w tym zakresie do 2020 roku dla całego państwa.

Zgodnie z planami do tego czasu wartość dodana tej gałęzi gospodarki powinna odpowiadać aż za 15 proc. krajowego PKB, a głównym kierunkiem rozwoju będzie "dokonanie znaczącego skoku technologicznego, ograniczenie zużycia paliw kopalnych, podniesienie jakości produkcji oraz informatyzacja gospodarki", czytamy w dokumencie. 

Ponadto, corocznie w nowoczesnych sektorach ekonomii ma powstawać ponad milion nowych miejsc pracy, a międzynarodowa konkurencyjność chińskich firm zostanie znacznie podniesiona.

 

Źródło: Chińskie Radio Międzynarodowe