Polska Agencja Informacyjna

W Szanghaju trwają największe w Chinach obchody świąt Bożego Narodzenia

W czasie trwających obecnie obchodów świąt Bożego Narodzenia przed wieloma kościołami w całych Chinach ustawiają się olbrzymie rzesze chrześcijan. "South China Morning Post" zwraca uwagę, że handlowy charakter tych uroczystości jest doskonałą okazją dla sprzedawców, by zwielokrotnić zyski, nawet pomimo tego, że jest to tradycja niezwiązana z kulturą chińską.

Central News Agency przypomina jednak, że w 2014 roku na Northwest Uniwersity w Xi'anie zorganizowano kampanię sprzeciwiającą się organizowaniu jakichkolwiek obchodów w Państwie Środka, ponieważ uznano je za przykład "bezmyślnego naśladowania zachodu". Nie przeszkadza to jednak obecnie mieszkańcom słynącego z kosmopolitycznego charakteru Szanghaju i tam Boże Narodzenie najbardziej przypomina europejskie i amerykańskie miasta.

Chrześcijanie odzyskali prawo do wyznawania swojej religii dopiero na początku lat 80., ponieważ w czasie rewolucji kulturalnej kościoły były obiektem ataku hunwejbinów, a wierzący prześladowani. Obecnie z powodu sporu między Pekinem a Stolicą Apostolską dotyczącego praw do mianowania wysokich rangą duchownych oraz roli i pozycji Kościoła w państwie istnieją dwa skupiska wiernych: oficjalnie uznawany Patriotyczny Ruch Potrójnej Autonomii oraz tzw. Kościół podziemny, który nie uznaje zwierzchności komunistycznych władz w kwestiach religijnych.

 

Źródło: South China Morning Post