Polska Agencja Informacyjna

Coraz więcej najzamożniejszych Chińczyków z optymizmem patrzy w przyszłość

Z najnowszego raportu Instytutu Hurun dotyczącego sytuacji najbogatszych osób w Chinach wynika, że coraz więcej z nich decyduje się na pozostanie w kraju, a najpopularniejszym obszarem inwestycyjnym jest rynek nieruchomości. Również zdecydowana większość respondentów patrzy z optymizmem na przyszłość krajowej gospodarki.

Pomimo spowolnienia tempa wzrostu PKB, jedynie 9 proc. badanych pesymistycznie odnosi się do swoich perspektyw na najbliższe dwa lata (4 proc. mniej niż w ubiegłym roku), a aż 90. proc. zadeklarowało swój optymizm. Ponadto, aż 44,5 proc. osób o najwyższych dochodach nie zamierza opuszczać kraju, co jest najwyższym wynikiem w historii.

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 449 obywateli ChRL dysponujących majątkiem większym niż 10 mln juanów. 

 

Źródło: Sina News