Polska Agencja Informacyjna

Prezydent Chin Xi Jinping wybrany przewodniczącym nowo utworzonej Wojskowo-Cywilnej Komisji Rozwoju KC

W czasie wczorajszego posiedzenia Biura Politycznego KC KPCh stworzono nowy organ podległy Komitetowi Centralnemu zwany Wojskowo-Cywilną Komisją Rozwoju, na czele której stanie prezydent Xi Jinping. – Jej celem będzie ułatwienie współpracy między podmiotami militarnymi i cywilnymi oraz zwiększenie zdolności obronnych kraju – podano w oświadczeniu i uzasadniono, że jej powstanie było przewidziane w planach XIII planu pięcioletniego i jest ważnym elementem budowy "społeczeństwa umiarkowanego dobrobytu".

Obecnie Xi oprócz tytułu sekretarza generalnego KPCh, przewodniczącego Centralnej Komisji Wojskowej oraz prezydenta kraju jest jeszcze dyrektorem szeregu specjalnych grup i innych państwowych instytucji. 

Profesor Jiang Luming z PLA National Defence University przypomina, że w wielu rozwiniętych państwach już od dawna istnieją podobne organy i z pewnością umożliwi on lepsze dysponowanie środkami przeznaczonymi na obronę narodową.

 

Źródło: Xinhua