Polska Agencja Informacyjna

KPCh nie opublikuje danych dotyczących majątku członków Biura Politycznego

Dziennikarze hongkońskiego miesięcznika "Chaoxun" donoszą, że pod koniec ubiegłego roku podczas zebrania Biura Politycznego KC KPCh prezydent Xi zażądał od wszystkich jego członków złożenia deklaracji dotyczących posiadanego majątku oraz stanu cywilnego. Jest to pierwsze w historii tego typu wydarzenie, lecz dane te nie zostały podane opinii publicznej.

Członkowie KPCh musieli zgłosić posiadane nieruchomości, zaciągnięte kredyty oraz inne szczegółowe informacje. Również małżonkowie zostali zobowiązani do ujawnienia między innymi ilości i rodzaju zakupionych papierów wartościowych. 

Krajowa opinia publiczna od dawna domaga się publikacji tego typu danych, ponieważ obecnie wielu urzędników ukrywa swój nielegalnie zgromadzony majątek. Projekt dotyczący obowiązku ich upubliczniania został stworzony już w 1994 roku, lecz do tej pory nie został zaaprobowany przez OZPL.

 

Źródło: Chaoxun