Polska Agencja Informacyjna

Uciążliwe procedury dla przedsiębiorców

  • Napisane przez 

Z Marcinem Moskalewiczem, ekspertem rynku energetycznego, prezesem ROTO Group (grupa kapitałowa Imperial International Holding), prezesem PERN „Przyjaźń” S.A. w latach 2012-2015.

 

Z jakimi problemami muszą mierzyć się przedsiębiorcy z branży paliwowej w Polsce?

Najbardziej uciążliwe są procedury związane z uruchomieniem spółki. Dodatkowo, na decyzje w najmniejszej sprawie czeka się dość długo, co wynika z zapisów kodeksu postępowania administracyjnego (30 dni na odpowiedź – red.). Problemem jest również samo znalezienie finansowania. Banki w Polsce nie chcą udzielać na taką działalność kredytu. Branża paliwowa cieszy się też słabym zaufaniem rządzących przez co liczne kontrole są uciążliwe dla pracy w spółce.

A jak wygląda sytuacja rafinerii w Europie?

Prawie 50 proc. rafinerii w Europie jest już zamkniętych. Wynika to ze sporych zapasów i nadprodukcji.

Dlaczego zatem ceny nie maleją?

Koszty produkcji benzyny są niemałe i nie można zejść poniżej pewnego pułapu cenowego.

Co warto zmienić w regulacjach rynku paliwowego w Polsce?

Na pewno ograniczyć liczbę obowiązków sprawozdawczych. Polski przedsiębiorca spędza rocznie 260 roboczogodzin na wypełnianiu deklaracji ZUS, obowiązkach sprawozdawczych GUS czy kontaktach z urzędem skarbowym. Dla porównania, średnia w Europie wynosi 150 godzin.