Polska Agencja Informacyjna

Coraz więcej turystów w Japonii

Japońskie Ministerstwo Turystyki poinformowało, że w niedzielę liczba zagranicznych turystów po raz pierwszy  przekroczyła 20 mln osób. W ubiegłym roku rekord wyniósł 19,7 mln podróżnych.

Zwiększenie liczby turystów związane jest ze złagodzeniem wymogów wizowych, rozszerzeniem zakresu oddziaływania zakupów wolnych od podatku oraz wprowadzeniem dodatkowych połączeń lotniczych między Japonią, a innymi państwami azjatyckimi, głównie Chinami, Koreą Południową i Tajwanem.

W ramach strategii wzrostu gospodarczego rząd planuje podwojenie liczby turystów zagranicznych do 2020 roku. W tym celu promowane będą dobra kultury japońskiej, parki narodowe oraz obszary wiejskie. Dodatkowo renowacji poddane zostaną porty lotnicze i morskie.

 

Źródło: NHK