Polska Agencja Informacyjna

Japonia: Panel rządowy podsumowuje opinie ekspertów w kwestii abdykacji cesarza Akihito

Panel rządowy obradujący nad abdykacją cesarza Akihito odbył swoją trzecią naradę. W środowej sesji wzięło udział pięciu ekspertów, w tym prawnicy.

W listopadzie specjaliści przeprowadzili rozmowy z 16 znawcami tematu, m.in. z profesorami uniwersyteckimi i byłym sędzią Sądu Najwyższego. Ośmiu z nich poparło pomysł abdykacji, a pięciu wyraziło zdecydowany sprzeciw. Pozostali eksperci są zdania, że ustąpienie ze stanowiska przez obecnie panującego cesarza Akihito powinno zostać przyjęte jako wyjątek. Zdaniem Akiry Momochiego z Uniwersytetu Kokushikan Ustawa o dworze cesarskim powinna przewidywać możliwość abdykacji panującego w przypadku, gdy zły stan zdrowia uniemożliwia mu sprawowania swoich obowiązków.

Kolejne spotkanie panelu planowane jest na grudzień.

 

Źródło: NHK