Polska Agencja Informacyjna

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Rosji i Kazachstanu Wyróżniony

W dniach 20 i 21 stycznia 2017 r. nowy minister spraw zagranicznych Kazachstanu Kajrat Abdrachmanow odwiedził Federację Rosyjską ze swoją pierwszą oficjalną wizytą. Abdrachmanow przybył do Moskwy na zaproszenie swojego rosyjskiego odpowiednika Siergieja Ławrowa.

Podczas spotkania obaj ministrowie omówili różne aspekty współpracy kazachstańsko – rosyjskiej oraz współdziałania obu krajów w sojuszach wielostronnych, a także wymienili opinie na temat aktualnych problemów politycznych o znaczeniu lokalnym i międzynarodowym.

Ponieważ od 1 stycznia 2017 r. Kazachstan jest członkiem niestałym Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, obie strony omówiły perspektywy wzajemnej współpracy w ramach ONZ, a także w ramach innych organizacji międzynarodowych –  Wspólnoty Niepodległych Państw, Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej, Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, Szanghajskiej Organizacja Współpracy.

Ławrow i Abdrachmanow poruszyli także kwestie, związane z organizacją negocjacji pokojowych pomiędzy syryjską stroną rządową i syryjską opozycją, które mają się odbyć kazachstańskiej Astanie.

Po zakończeniu negocjacji ministrowie obu państw podpisali plan współpracy pomiędzy MSZ Rosji i Kazachstanu oraz wspólnie wystąpili na konferencji prasowej.

Źródło: Kazakhstan Today