Polska Agencja Informacyjna

Kuwejccy posłowie domagają się zmniejszenia liczby cudzoziemców w kraju

Kuwejccy posłowie domagają się zmniejszenia liczby emigrantów w swoim kraju. W Kuwejcie mieszka obecnie ponad 2,5 mln cudzoziemców, którzy stanowią dwie trzecie populacji kraju. Minister spraw zagranicznych Kuwejtu zaprzeczył jednak doniesieniom mówiącym o masowej deportacji miliona cudzoziemców. – Nie ma żadnych działań zmierzających w kierunku deportacji miliona lub jakiejkolwiek innej liczby obcokrajowców – oświadczył minister Hind Al-Subaih.

– Musimy mieć co najmniej równą liczbę Kuwejtczyków w porównaniu do obcokrajowców żyjących w kraju. Obecnie przebywa tu 2,5 mln emigrantów, trzeba obniżyć tę liczbę do 1,1 mln w ciągu następnych pięciu lat – oświadczył poseł Khalil Abdullah. – Obniżenie liczby emigrantów pomoże Kuwejtczykom i Kuwejtkom w znalezieniu zatrudnienia zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, zwłaszcza w dobie rosnących wskaźników bezrobocia w kraju – stwierdził Abdullah. Poseł Abdullah Al-Tamimi podkreślił z kolei, że istnieje pilna potrzeba stworzenia równowagi demograficznej w kraju. – Nie możemy akceptować faktu, że liczba emigrantów przewyższa liczbę Kuwejtczyków w ich własnym kraju. W państwie mieszka 1,2 mln Kuwejtczyków, zatem liczba obcokrajowców nie powinna przewyższać tego limitu – oświadczył Al-Tamimi.

 

 

Źródło: Gulf News