Audyty dla firm – dlaczego warto?

Sprawne funkcjonowanie firmy zależy od wielu czynników. Zaburzenie jednego z nich może wpłynąć na wydajność całego biznesu. Dlatego co pewien czas, również wtedy, gdy wszystko działa sprawnie, należy przeprowadzać audyty – wewnętrzne, a także zewnętrzne i warstwowe. Czym są i na czym polegają? Dowiedz się o tym z poniższego artykułu.

Rodzaje audytów

Termin ten odnosi się do niezależnej oceny konkretnej organizacji, systemu lub produktu. Testy odbywają się w odniesieniu do konkretnych standardów, przepisów lub wzorców i to na ich podstawie określa się, czy np. określone procesy przebiegają w prawidłowy sposób. Czynność tę dzieli się na kilka rodzajów, w tym m.in. wewnętrzny, zewnętrzny oraz audyt warstwowy.

Pierwszy wykonywany jest przez specjalistów zatrudnionych w danej organizacji w celu wychwycenia ewentualnych nieprawidłowości. Jego wyniki pozostają do wglądu osób na szczeblu zarządzającym działalnością. Audyty zewnętrzne realizowane są przez osobny podmiot, a w ramach powierzonych zadań bada on określony obszar systemu. Warstwowe natomiast są szerzej zakrojone, gdyż pozwalają zweryfikować prawidłowość działania poszczególnych warstw przedsiębiorstwa. Przeprowadzają go specjaliści wewnętrzni, jak i spoza firmy.

Dlaczego warto skorzystać z audytu?

Co do zasady audyt, prowadzony przez pracowników lub zewnętrzny podmiot, powinien być wykonywany okresowo. Tylko w ten sposób można na bieżąco wychwytywać ewentualne nieprawidłowości w strukturach i poszczególnych procesach i je naprawiać. To zaś sprzyja podnoszeniu jakości pracy, bezpieczeństwa i ogólnemu rozwojowi firmy.

Postaw na profesjonalną kontrolę

Okresowe sprawdzanie jakości i sprawności działania organizacji ma duże znaczenie dla jej prawidłowego funkcjonowania. Dlatego warto zadbać o to, aby takie badania były realizowane nie tylko wtedy, gdy nieprawidłowości są już dostrzegalne. Aby były one wykonane prawidłowo warto korzystać z pomocy sprawdzonych specjalistów.