Na czym polega prowadzenie audytów?

Każda firma jest formą systemu, w którym wszystkie elementy oddziałują na siebie. W przypadku nieprawidłowości w danym obszarze przedsiębiorstwo, jako całość, traci na wydajności. Dlatego ważne są odpowiednie audyty. Na czym one polegają? Jak się je przeprowadza? Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się o tym więcej.

Audyt – jakie rodzaje wyróżniamy?

Zasadniczo wyróżnia się 3 rodzaje tego typu badań:

  • wewnętrzne,
  • zewnętrzne,
  • warstwowe.

Tym, co różni audyty wewnętrzne i zewnętrzne, jest przede wszystkim postać audytora (lub audytorów). Pierwsze z wymienionych prowadzone są przez wydzieloną w danej organizacji, wyspecjalizowaną komórkę. Drugie natomiast wykonują osobne, uprawnione do tego podmioty. Warstwowe mogą być wykonywane zarówno przez pracowników firmy, jak i specjalistów spoza niej. Ponadto różnice leżą m.in. w celach, zainteresowanych stronach i przedmiocie oraz zakresie badań.

Po co prowadzi się audyty?

W przypadku prac przeprowadzanych przez wewnętrzny organ najważniejsze jest określenie stanu systemu zarządzania, a także jego efektywności. Dzięki dogłębnemu sprawdzeniu funkcjonowania określonej organizacji można skutecznie wychwycić błędy i niedociągnięcia, których likwidacja pozwoli zwiększyć jej wydajność. Wyniki z takich badań są do wglądu wewnętrznego, głównie dla kierownictwa, ewentualnie pracowników zakładu. Z kolei zewnętrzny rewident skupia się na zgodności zachodzących w organizacji procesów i sposobie funkcjonowania systemu z określonymi wzorcami, przepisami czy normami. W tym przypadku stroną zainteresowaną bywa np. udziałowiec lub klient, chcący mieć pewność co do prawidłowości działania danej firmy.

Z kolei audyt warstwowy ma za zadanie usprawnić funkcjonowanie organizacji na każdym szczeblu. To istotny element tzw. zarządzania przez jakość. W takim przypadku audytorami są pracownicy na każdym stopniu hierarchii, a ich zaangażowanie wpływa m.in. na jakość ostatecznego produktu lub usługi.

Jakie są zalety audytów?

Każdy wymieniony audyt, czy to warstwowy, zewnętrzny, czy realizowany przez rewidentów z samej organizacji, stanowi skuteczne narzędzie optymalizacyjne. Dzięki temu można wychwycić niedociągnięcia w zarządzaniu, jak i nieprawidłowości w stosowaniu się do pewnych wzorców. Warto więc zadbać o to, aby tego typu kontrole były wykonywane cyklicznie.