Wymiana handlowa a brexit — jak udokumentować pochodzenie towarów?

Wymiana handlowa a brexit — jak udokumentować pochodzenie towarów?

Mimo iż Zjednoczone Królestwo ogłosiło wyjście z UE już jakiś czas temu, to nadal wielu przewoźników czy spedytorów gubi się w aktualnie obowiązujących procedurach celnych. Na szczęście na rynku działają agencje, które udzielają kompleksowego wsparcia podczas przygotowania ładunków do odprawy i kontroli celnej podczas eksportu towarów do UK. Sprawdź, kiedy można skorzystać z zerowego cła.

Jakie procedury obowiązują w wymianie handlowej z UK?

Po rocznym okresie przejściowym w dniu 1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania oficjalnie przestała być członkiem Unii Europejskiej i zgodnie z aktualnymi przepisami celnymi jest traktowana jako państwo trzecie. W związku z tym podczas wymiany handlowej pomiędzy UK a UE obowiązują przepisy dotyczące eksportu i importu. Co prawda, przedsiębiorcy mogą skorzystać z zerowej opłaty celnej, ale muszą spełnić tzw. reguły pochodzenia towarów. Właściciele firm, którzy chcą nadal działać na rynku międzynarodowym i wysyłać przesyłki do Zjednoczonego Królestwa są zobowiązani do rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) w celu otrzymania numer EORI oraz w systemie zarejestrowanych eksporterów REX. 

W jaki sposób udokumentować pochodzenie towarów?

Państwa należące do UE, które prowadzą wymianę handlową z kontrahentami z Wielkiej Brytanii, nadal mogą korzystać z zerowego cła. Konieczne jest jednak odpowiednie udokumentowanie pochodzenia eksportowanych towarów. W tym celu przewoźnik musi przedstawić dowód pochodzenia (COO lub C/O) wystawiany przez odpowiednie organy (w Polsce są to Krajowa Izba Gospodarcza oraz administracja celna). Eksporter, składając wniosek o wydanie tego rodzaju dokumentu, powinien dysponować fakturą handlową wraz ze specyfikacją produktów oraz informacjami na temat producenta.

Czy warto skorzystać z pomocy agencji celnej?

Samodzielnie przygotowanie ładunków do odprawy celnej jest trudne i czasochłonne, a każda pomyłka w dokumentacji może spowodować poważne konsekwencje celno-skarbowe lub znaczne wydłużenie kontroli. Przedsiębiorcy zajmujący się eksportem towarów do Wielkiej Brytanii mogą skorzystać z doradztwa i usług świadczonych przez krajowe agencje, które zadbają o wszystkie formalności oraz mogą reprezentować klienta przed organami celnymi. Niektóre firmy organizują również szkolenia dotyczące m.in. pochodzenia towarów, taryfikacji czy kodów CN, a także zmian, które spowodował brexit .